Naši smerovi

Gimnazija „Prestiž“ svojim učenicima nudi mogućnost izbora između dva smera: sportskog i informatičkog.

Ono po čemu je naša gimnazija jedinstvena je organizacija nastave u okviru koje ova dva smera ne isključuju jedan drugi. Oni se dopunjuju. Sa jedne strane, u današnje vreme je gotovo nemoguće napredovati i ostvarivati vrhunske rezultate u sportu bez upotrebe informacionih tehnologija i najsavremenijih softvera. Sa druge strane, bavljenje računarstvom i informatikom je statičan posao i zahteva puno sedenja ispred ekrana. Sportska aktivnost je neophodna kako bi fizička ali i mentalna sprema uvek bila na optimalnom nivou.

Sportski
smer

Na sportskom smeru nastava se izvodi prema planu i programu gimnazije opšteg tipa koji je inoviran izbornim predmetima usmerenim na sport i rekreaciju, kao što su: menadžment u sportu, etika u sportu, sport i zdravlje…

Raspored časova je prilagođen učenicima koji se aktivno bave sportom i njihovim profesionalnim obavezama, te iz tog razloga nastava počinje svakoga dana u 10 i traje do 16 časova. Sadržaji kojima Gimnazija „Prestiž“ raspolaže: savremeno opremljena fiskulturna sala, teretana, bazen… upotpunjuju fizički razvoj svakog učenika, posebno onih koji se bave sportom.

U cilju pružanja što funkcionalnijih i primenjivijih znanja i veština potrebnih u budućnosti, kako u sportu tako i u ostalim oblastima života, nastavni plan na sportskom smeru obogaćen je časovima iz oblasti računarstva, informatike i telekomunikacija.

Obavezni nastavni predmeti Izborni predmeti
a. Srpski jezik i književnost Verska nastava
b. ________ jezik i književnost* Građansko vaspitanje
Srpski kao nematernji jezik*
Engleski jezik
Drugi strani jezik
Latinski jezik
Istorija
Geografija
Biologija
Matematika
Fizika
Hemija
Računarstvo i informatika
Muzička kultura
Likovna kultura
Fizičko vaspitanje

*Za učenike koji nastavu slušaju na maternjem jeziku nacionalne manjine

FAKULTATIVNI PREDMETI
Robotika Zaštita životne sredine
Fitnes Etika u sportu
Preduzetništvo (u sportu) Komunikacija i PR u sportu
Menadžment u sportu Elektronsko poslovanje
Sport i zdravlje