Nastavni kadar

Aleksa Lončar

MUZIČKA KULTURA

„Muzika je dovoljna za život, život nije dovoljan za muziku“

Aleksa Lončar je diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu.

Ana Pejdić

LIKOVNA KULTURA
Ana Pejdić rođena je 26. aprila 1979. godine u Šapcu. Diplomirala je zidno slikarstvo na Fakultetu primenjene umetnosti u Beogradu 2003, odsek zidno slikarstvo. Magistarsku tezu odbranila je 2006. na istom odseku.  Član je ULUS-a od 2006. Bavi se slikarstvom, primenjenom umetnosti i pedagoškim radom. Docent je na Akademiji klasičnog slikarstva (MB Univerzitet) od 2008. godine, a profesor u Gimnaziji “Prestiž” od 2019. godine.

Dragica Krvavac

FIZIKA

"Jedini kutak u vasioni u kome mogu nešto da promenim je onaj u meni"

Radno iskustvo je sticala u školama Beograda, gde je velikom broju generacija učenika predavala fiziku i hemiju i imala sa njima mnogobrojne uspehe na raznim takmičenjima iz oba predmeta. Profesorka Krvavac je osnivač, koautor i realizator programa „L' imagination“- centra za razvijanje kreativnih sposobnosti dece, instruktor je supervizor u akreditovanim programima za stručno usavršavanje nastavnika.

Gordana Trumbić

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, PROGRAMIRANJE
Diplomirala na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje "Kejmbridž sertifikat" za viši nivo engleskog jezika i sertifikat "Engleski u računarstvu" Narodnog univerziteta "Kolarac". 15 godina bila je programer u računarskom centru "Jugobanke", razvijajući programe u programskom jeziku PL/1 za paketnu obradu. 15 godina bila je profesor Računarstva i informatike u VI beogradskoj gimnaziji. Član je i Koordinator Evropskog udruženja nastavnika Srbije (EUNS), kao i član Društva za informatiku Srbije (DIS).

Iva Atanasković

BIOLOGIJA
Osnovne studije završila je na Univerzitetu u Beogradu, na Biološkom fakultetu, smer Molekularna biologija i fiziologija, sa prosečnom ocenom 10,00. Master studije završava na matičnom fakultetu, smer Mikrobiologija. Doktorske studije upisuje 2016. godine na Univerzitetu u Oksfordu u Velikoj Britaniji. Radila je kao postdokotrant na Univerzitetu Jejl u Sjedinjenim Američkim Državama, a od 2022. je u zvanju naučnog saradnika na Biološkom fakultetu u Beogradu.

Jelena Lazarević

HEMIJA

„Život je hemijska reakcija koja zahteva samo ravnotežu“

Jelena Lazarević je rođena 3. aprila 1996. godine u Valjevu, gde je i završila srednju Medicinsku školu ,,Dr Miša Pantić“. Nakon toga, upisuje integrisane studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde 2022. godine završava studije i stiče zvanje Master profesor hemije. Od 2022. godine radi kao profesor u Sportskoj i informatičkoj gimnaziji „Prestiž“.

Jelena Miljković

GEOGRAFIJA
Jelena Miljković je specijalizirala i magistrirala na Geografskom fakultetu u Beogradu i doktorirala na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu na Departmanu za geografiju. Predaje predmet geografija za prvi, drugi i treći razred u gimnaziji ,,Prestiž“ od osnivanja škole.

Kiro Andreev

MATEMATIKA, RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

“Nastojimo da budemo bolji svakog dana”

Diplomirao je na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Skoplju. Pored karijere nastavnika matematike, Kiro je 18 godina rukovodio različitim projektima na Balkanu i Bliskom Istoku, finansiranim od strane Evropske Unije, Ujedinjenih Nacija, vlade SAD i Švajcarske agencije za razvoj. Kiro ima veštine u strateškom planiranju, upravljanju projektima, poslovnom razvoju i vođenju projektnih timova.

Matija Glišić

ISTORIJA

,,Jedino dobro jeste znanje, a jedino zlo je neznanje”

Matija Glišić je rođen 4. decembra 1994. godine u Beogradu. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek istorija. Master studije je završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje Master istoričar. U gimnaziji Prestiž je angažovan od 2020. godine. Aktivno se bavi odbojkom u Mladenovcu, a 2017. godine bio je član univerzitetske reprezentacije Beograda.

Milena Đurišić

ENGLESKI JEZIK

“Kad se hoće, sve se može”

Milena Đurišić Prvu beogradsku gimnaziju završila je sa odličnim uspehom. Diplomirala na Odseku za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Dugi niz godina bila je urednik Centralnog kataloga stranih knjiga pri Jugoslovenskom bibliografsko-informacijskom institutu. Poslednjih 18 godina radi kao profesor engleskog jezika u gimnaziji.

Milena Dorić

SRPSKI JEZIK

''Život nam vraća ono što mi drugima dajemo''

Milena Dorić je profesor srpskog jezika i književnosti, sa zvanjem “pedagoški savetnik”. Završila je Filološki fakultet u Beogradu. Profesionalni i strični rad ostvarivala u gimnaziji i Ministarstvu prosvete. Dugogodišnji je republički inspektor za srpski jezik. Kao savetnik u Ministarstvu prosvete, bila je angažovanja za potrebe obrazovanja u Parizu.

Miljana Luković

MATEMATIKA

„Budimo ljudi”

Miljana Luković je rođena 29. maja 1995. godine u Kruševcu. Gimnaziju je završila u Aleksandrovcu, a na Prorodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na integrisanim studijama Departmana za matematiku i informatiku, gde je diplomirala, stekla je zvanje Master profesor matematike. Kao profesor matematike u Sportskoj i informatičkoj gimnaziji „Prestiž“, Miljana Luković radi od 2021.godine.

Radomir Jović

GRUPA INFORMATIČKIH PREDMETA I PREDMET SAVREMENE TEHNOLOGIJE
Radomir Jović, diplomirani inženjer informacionih tehnologija i master informatičar. Kao inženjer, u dugogodišnjoj karijeri, radio je u brojnim domaćim i stranim firmama na poslovima inženjera iz oblasti računarske tehnike i elektronike, mrežne infrastrukture, laboranta za etaloniranje digitalnih instrumenata i merila, vođa timova za planiranje, projektovanje i izvođenje računarskih mreža. Obučavao je veliki broj zaposlenih za korišćenje računarskih sistema i programa, pohađao je brojne stručne obuke u zemlji i inostranstvu.

Siniša Simić

FILOZOFIJA

,,Postupaj po onoj maksimi za koju u isto vreme možeš želeti da postane opšti zakon“

Siniša Simić rođen je u Bijeljini, a diplomirao i masterirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorand je filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Objavljuje radove na odabrane filozofske teme. Učestvovao je i izlagao na brojnim stručnim seminarima.

Suzana Nikolić

SOCIOLOGIJA
Diplomirala je na fakultetu Političkih nauka, na Univerzitetu u Beogradu. Završila je master studije na katedri za novinarstvo i komunikacije. Radila je kao analitički novinar na RTS-u. Učestvovala je na radu projekta „Dečija kuća“ – Humanitarni centar za kulturu Beograd, i „Bolji posao i novo delo“ 2008. godine, projekta Ministarstva za socijalni rad i politiku Srbije i Slovenije, obavljajući PR poslove. Pisala je stručne tekstove za list '' Danas'' i ''Prosvetni pregled“. Profesionalni put usmerila je ka prosveti, počevši 2018.godine rad u XII gimnaziji.

Veljko Stanić

ISTORIJA
Veljko Stanić je rođen u Gospiću 1984. Godine. Istoričar je i prevodilac. Osnovne i master studije istorije pohađao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorske na Univerzitetu Pariz IV-Sorbona.  Radio je u Trećoj beogradskoj gimnaziji i Balkanološkom institutu SANU.  Autor je većeg broja članaka, eseja, prikaza i prevoda i učestvovao je na dvadesetak domaćih i međunarodnih naučnih skupova.

Zoran Lazić

PSIHOLOGIJA
Zoran Lazić je diplomirani psiholog. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored nastavnog rada u školi, bavi se radom u oblasti ljudskih resursa u privredi, obukama, karijernim i psiholoskim savetovanjem.