Ko su osnivači?

prof. dr Branko Bošković

rođen 24. 08 1957. godine, Diplomske i poslediplomske studije i Školu stranih jezika završio je na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane Republike Srbije. Završio je Školu nacionalne odbrane, kao najviši nivo vojnog obrazovanja, a potom doktorirao na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu. Na studijskom usavršavanju boravio u Moskvi, Vašingtonu i u Njujorku. Tokom 30-godišnje profesionalne vojne službe obavljao nastavne, istraživačke, operativne i visoke rukovodeće dužnosti u obrazovnim, naučnoistraživačkim i upravnim ustanovama Vojske i Ministarstva odbrane Srbije. Na poslovima nastavnika, ili rukovodećim funkcijama u nastavnom procesu, radio je više od 20 godina u Vojnoj Gimnaziji, Srednjoj vojnoj školi, Vojnoj akademiji i na civilnim visokoškolskim ustanovama u Jugoslaviji i Srbiji. Od 2003. do 2006. godine je bio šef Delegacije Srbije pri Međunarodnom savetu za vojne sportove (skraćeno CISM), koja broji 135 zemalja članica i predvodio državne delegacije i sportske timove na Svetskim vojnim igrama, svetskim, evropskim i regionalnim generalnim skupštinama, kongresima i konferencijama i takmičenjima svih nivoa u zemlji i svetu. Proglašavan je više puta Sportistom godine Vojske Jugoslavije kao pojedinac i sa Ekipom maratonaca, dobitnik je Specijalnog priznanja za razvoj vojnog sporta u Srbiji (1999. godine) i nosilac Orden viteza vojnog sporta CISM (2006. godine). Bio je član Radnog tima Vlade Srbije za izradu Nacionalne strategije razvoja sporta 2008.-2012. godina i rukovodio je Operativnim timom Vojske Srbije i Ministarstva odbrane u organizaciji 25. Letnje univerzijade u Beogradu. Autor je većeg broja nastavnih, naučnih,razvojnih i stručnih publikacija iz oblasti menadžmenta u odbrani i menadžmenta u sportu.

Branko Boskovic
Nebojsa Ilic

dr Nebojša Ilić

rođen 27.08.1961. godine, Diplomske studije i magistarski rad završio na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranio na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu i stekao naučni naziv Doktor nauka u sportu. Obavljao je poslove Glavnog trenera i Sportskog direktora Veslačkog kluba Partizan; Gradskog sekretara za sport Grada Beograda; selektora seniorske Veslačke reprezentacije Srbije; selektora Veslačke reprezentacije Turske; Sportskog direktora Univerzijade Beograd 2009. Bio je predavač na Middle East Technical University u Ankari, A od 2016. godine je predavač na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi, a od 2018. i predsednik Saveta Visoke sportske i zdravstvene škole. Član je Takmičarske komisije Svetske veslačke federacije; predsednik Trenerske organizacije Balkanske veslačke asocijacije; predsednik Sportskog saveza Beograda; predsednik Izvršnog odbora Univerzijade Beograd 2009; predsednik Programske komisije Olimpijskog komiteta Srbije; član Programske komisije Olimpijskog komiteta Srbije. Objavio više naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i učestvovao na svim seminarima Svetske veslačke federacije (FISA) namenjenim za trenere od 1987.godine.

Jovan

doc. dr Jovan Marković

rođen 29.06.1976. godine, završio diplomske i poslediplomske studije na Fakultetu za menadžment u sportu, Alfa Univerzitet, Beograd i stekao zvanje Doktor nauka menadžmenta u sportu. Kao nastavnik i istraživač radio je na: Visokoj školi akademskih studija “MBS”, gde je predavao i kreirao kurs “Business Communication” na engleskom jeziku; American University in Bosnia And Herzegovina – Tuzla, Bosna i Hercegovina; Fakultetu za sport, Univerzitet Union – Nikola Tesla; FORKUP fakultetu, u saradnji sa Lincoln University – San Francisco, Beograd; Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci. U prethodnom periodu je radio na međunarodnom projektu ”Quality Infrastructure in the Western Balkans” na poziciji Asistent Project Manager-a. Višestruki je šampion SR Jugoslavije u badmintonu u pojedinačnoj konkurenciji i u konkurenciji muških parova. Reprezentativac SR Jugoslavije i Srbije i Crne Gore više od 70 puta. Stekao je trenerske diplome na kampovima Svetske badminton federacije (Badminton World Federation) i Evropske badminton federacije (Badminton Europe). Na području stručnog rada u sportu bio je uspešan trener i menadžer Badminton kluba “Šabac”, trener na više domaćih i međunarodnih sporskih kampova, a bio je i dugogodišnji član Upravnog odbora Badminton Saveza Srbije. Dodatno obrazovanje: Erasmus+ obrazovni kursevi; Poslovna škola za odnose sa javnošću “PRA”, Beograd; European Training Academy (EUTA): Excellence in Horizon 2020 project development and implementation, Beograd; PwC’s Academy: “Train the Trainer”, veština držanja prezentacije, Beograd. Član je MENSA Srbije od 1999. godine, koja je punopravni član MENSA International. Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i bio učesnik brojnih naučnoistraživačkih projekata.

Srđan Matejić

rođen 24. 06 1960. godine, završio je Fakultetu fizičkog vaspitanja u Beogradu. Tokom studija je nastupao za reprezentaciju Jugoslavije u džudou sa kojom je osvojio medalju na prvenstvu Evrope, čime je stekao nacionalno priznanje. Po završetku studija, završava dodatni semestar na Tokai Univerzitetu u Japanu. Od 1987. do 1990. godine radio je kao profesor fizičke kulture u Saobraćajnoj školi u Beogradu, a nakon toga kao trener džudo kluba “Crvena Zvezda”. Osnivač je prve privatne teretane u Beogradu, začetnik fitnesa i personalnog treniranja u Srbiji, kao i mnogih drugih sportskih skupova i takmičenja. Tokom džudo karijere više puta je osvajao međunarodna i domaća kup prvenstva, a bio je višestruki prvak ex Jugoslavije poluteškoj i teškoj kategoriji.

Srdjan Matejic
Mateja Matejic

Mateja Matejić

rođen 16.04 1987. godine, završio je Menadžment u Kulturi za osnovne studije, dok je master položio pri Rektoratu Beogradskog Univerziteta na smeru Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost. Posle rada u oblasti kulture izvesno vreme je radio u Bezbednosno Informativnoj Agenciji. Trenutno je zaposlen u porodičnom preduzeću „Musculus“, čija je delatnost u oblasti sporta.

Nađa Ilić

rođena: 05.12 1995. godine, završila Srednju Umetničku školu “Artimedia” i Fakultet sporta i Fizičkog vaspitanja u Beogradu. 

Nadja Ilic
djuric slobodan

Slobodan Đurić

Rođen 04. 02 1975. godine, završio je 4. Beogradsku gimnaziju i Visoku školu strukovnih studija Akademija sporta. Radio je na poslovima sportskog novinara u: Sportskom žurnalu, Partizanovom vesniku, Ringu, Ju veslu, Džudo magazinu, dnevnom listu Blic, Borba, Nacional i Pravda. Sa inostranih putovanja mnogo puta javljao se za SOS televiziju i radio Politiku, a 2000. godine izveštavao je sa Olimpijskih igara u Sidneju (Australija), kao najmlađi novinar koji je izveštavao sa najvećeg svetskog sportskog takmičenja. Bio je dopisnik najtiražnijeg hrvatskog dnevnog lista “Jutarnji list”, gde je objavljivao tekstove o sportu i politici. Radio je i kao dopisnik podgoričkog lista “Dan” i obavljao poslove glavnog i odgovornog urednika magazina “Svet srpskog sporta”. Uz posao u novinarstvu radio je kao portparol mnogih sportskih organizacija, u različitim sportskim granama. Napisao je knjigu ‘’Budi kao oni – ugledaj se na njih’’. U periodu 2004. – 2006. godina radio u Ministarstvu prosvete i sporta Republike Srbije, kao savetnik ministra za medije. Jedan je od osnivača olimpijskog sporta SOFTBALL u Srbiji i Crnoj Gori. Bio je član Upravnog odbora Sportskog saveza Srbije u periodu 2010.-2018. godina, od 2017. godine obavlja poslove koordinatora Sektora za informisanje Sportskih igara mladih Srbije , a od januara 2019. obavlja i funkciju predsednika Komisije za međunarodnu saradnju i medije Sportskog saveza Beograda.