Smeštaj i ishrana

Gimnazija „Prestiž“ je za sve zainteresovane učenike obezbedila udoban i komforan smeštaj, po povoljnoj ceni, u okviru Doma učenika srednjih škola „Patrijarh Pavle“, u ulici Zdravka Čelara 14. Broj smeštajnih kapaciteta je ograničen.

Uz smeštaj, naša gimnazija po pristupačnoj ceni pruža mogućnost ishrane sa 3 topla obroka u toku dana. Ponuda se odnosi na sve učenike bez obzira da li koriste usluge smeštaja.

U okviru studentskog doma funkcioniše lekarska ambulanta koja se bavi zdravstvenom zaštitom svih učenika koji su korisnici smeštajnih kapaciteta doma.