Prostorije škole

Centrala gimnazije nalazi se u Centru za kulturu „Vlada Divljan“,  multimedijalnom kulturno-obrazovnom prostoru u ulici Mitropolita Petra 8.

Na ovoj lokaciji se nalaze savremeno opremljeni kabineti za nastavu, profesorske kancelarije kao i administracija. Pored odličnih uslova koji pruža za pohađanje nastave, Centar za kulturu „Vlada Divljan“ pruža mogućnost za dodatnu nadogradnju učenika kroz učešće u njegovim programima.