Prostorije škole

Sportska i informatička gimnazija Prestiž nalazi
se u Bulevaru Vojvode Mišića 37, tačno preko
puta ulaza u Beogradski sajam.

Na ovoj lokaciji su smešteni savremeno opremljeni kabineti za nastavu, profesorske kancelarije kao i administracija. Pored odličnih uslova koji pruža za pohađanje nastave, ovaj prostor je idealno pozicioniran jer saobraćajna struktura omogućava sjajnu povezanost sa svim delovima grada.

MED_3607