VAŽNO!

Gimnazija „Prestiž“ svim učenicima koji žele da upišu informatički smer u bilo kojoj školi nudi BESPLATNU PRIPREMU iz matematike, pozovite nas i raspitajte se za termine!

Ono po čemu je naša gimnazija jedinstvena je organizacija nastave u okviru koje ova dva smera ne isključuju jedan drugi. Oni se dopunjuju. Sa jedne strane, u današnje vreme je gotovo nemoguće napredovati i ostvarivati vrhunske rezultate u sportu bez upotrebe informacionih tehnologija i najsavremenijih softvera. Sa druge strane, bavljenje računarstvom i informatikom je statičan posao i zahteva puno sedenja ispred ekrana. Sportska aktivnost je neophodna kako bi fizička ali i mentalna sprema uvek bila na optimalnom nivou.

Informatički
smer

Na informatičkom smeru nastava se izvodi prema planu i programu gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku koji je verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Nastava je dodatno obogaćena specijalizovanim izbornim predmetima poput robotike i internet marketinga.

U cilju pravilnog fizičkog razvoja učenika, koji je podjednako važan kao i mentalni, nastava na informatičkom smeru je upotpunjena obaveznim sadržajima iz oblasti sporta i rekreacije, a učenicima se savetuje da izaberu i neki od izbornih predmeta koji podstiču fizičku aktivnost kao što su košarka ili fitnes.

Raspored časova je izbalansiran tako da produktivnost đaka uvek bude na visokom nivou, svakog radnog dana od 10 do 16 sati.

Obavezni nastavni predmeti Izborni predmeti
a. Srpski jezik i književnost Verska nastava
b. ________ jezik i književnost* Građansko vaspitanje
Srpski kao nematernji jezik*
Strani jezik
Istorija
Geografija
Muzička kultura
Fizika
Hemija
Fizičko vaspitanje
Matematika
Primena računara
Programiranje
Računarski sistem

*Za učenike koji nastavu slušaju na maternjem jeziku nacionalne manjine

FAKULTATIVNI PREDMETI
Robotika Zaštita životne sredine
Fitnes Etika u sportu
Preduzetništvo (u sportu) Komunikacija i PR u sportu
Menadžment u sportu Elektronsko poslovanje
Sport i zdravlje